شنبه, 9 مرداد 1395 Mail  Rss
         
12
شعار 95
آمار بازدید کنندگان
آمار کل بازدید3393123
بازدید امروز4

Untitled Page
پست ارتباطی ماندگار                    کیفیت فراگیر ، ارتقای بهره وری و رضایت مندی ذینفعان                    کیفیت خدمات پستی : دقت ، سرعت ، امنیت                    کیفیت یک مسیر است نه یک مقصد                    پست الکترونیک یک ضرورت ملی                    پست یافته : سامانه مدیریت اشیاء و مدارک گمشده                    استفاده از کد پستی مساوی است با تسهیل در توزیع مرسولات                    تمبر پیام آور فرهنگی                    پست لجستیک سرویس نوین در خدمت تولید کنندگان کالا                    وب آگهی : دنیای بدون مرز با سرویس وب آگهی                    کارت پستال : ثبت خاطرات خوش زندگی با سرویس کارت پستال                    بازار الکترونیک شرکت پست : گسترده ترین شبکه خرید اینترنتی در کشور                    با تمبر شخصی خاطرات خود را ثبت کنید

DOURAN Portal V3.9.8.6

V3.9.8.6